AP Vario S M-Bus Koldtvandsmåler

AP Vario S M-Bus Koldtvandsmåler

Beskrivelse

Driftssikker enkeltstrålet vandmåler med M-Bus til måling af det individuelle vandforbrug. Måleren er en tørløber - flowdel og tællerværk er adskilt, så tællerværk ikke kommer i kontakt med vandet. Måleenheden vises i kubikmeter med tre decimaler. Måleren kan monteres horisontalt og vertikalt. Tællerværket kan drejes 360°. Vandmåleren kan programmeres med skæringsdato og viser volumen, flow og forbrug i liter i LC-displayet. Der er mulighed for kablet fjernaflæsning via det integrerede interface for M-Bus system.

Techem skal bestilles til kodning, registrering og opstart af målere.

Vis mindre…
Tilbage