Compact Radio 4.1.1 Energimåler Returløb

Compact Radio 4.1.1 Energimåler Returløb

Beskrivelse

Compact Radio 4 er Techems nyeste generation af energimålere. Det er en kombineret måler med regneværk, volumensensor og temperaturføler i én enhed. Energimåleren leveres med indbygget radiomodul, som automatisk registrerer og overfører forbrugsværdierne.

Nøjagtige målinger - også ved et lavt forbrug. Energimåleren kan fjernaflæses, og der kræves ikke adgang til ejendommen for aflæsninger.
Energimåleren leveres til returløb, men er programmerbar til fremløb.

Anvendelsesområder: måling af gulvvarme, forbrug til eksterne bygninger, måling af total energimængde i ejendomme hvor energimængden ikke er kendt via varmeleverandøren, som fordelingsmåler i f.eks. lejlighed og rækkehusbebyggelser samt til registrering af energiforbrug i forbindelse med opvarmning via ventilationsanlæg og kaloriferer.

Techem skal bestilles til kodning, registrering og opstart af fjernaflæste målere.

Vis mindre…
Tilbage