Compact Radio 4.5.1 Energimåler, forprogrammeret: Returløb

Compact Radio 4.5.1 Energimåler, forprogrammeret: Returløb

Beskrivelse

Nøjagtige målinger - også ved et lavt forbrug. Energimåleren kan fjernaflæses, og der kræves ikke adgang til ejendommen for aflæsninger. Energimåleren leveres til returløb men er programmerbar til fremløb.

Anvendelsesområder: måling af gulvvarme, forbrug til eksterne bygninger, måling af total energimængde i ejendomme hvor energimængden ikke er kendt via varmeleverandøren, som fordelingsmåler i f.eks. lejlighed og rækkehusbebyggelser samt til registrering af energiforbrug i forbindelse med opvarmning via ventilationsanlæg og kaloriferer.

Vis mindre…
Tilbage