Ultra Radio L3 OMS Fremløb - Messing

Ultra Radio L3 OMS Fremløb - Messing

Beskrivelse

Energimåler for varme med radiobaseret fjernaflæsning. 

Energimåleren leveres som OMS. Regneværk, volumenmåler og temperaturfølere i ét. Volumen måles efter ultralydsprincippet, der gør energimåleren mere robust, fordi der ikke er bevægelige dele i måleren som kan påvirkes af partikler i vandet. Dette giver længere levetid og maksimal målepræcision.

Energimåleren anvendes til at måle varme-/køleenergi i anlæg med vand som varmebærende medie. Det kan bl.a. være energiforbruget til lejligheder, gulvvarme, varmtvandsproduktioner, kalorifere samt fancoils, kølebafler. m.m

Fremtidssikret med fjernaflæsning

Techem Energimåler Ultra Radio L3 opfylder kravene fra EED (Energieffektivitetsdirektivet) med hensyn til levering af løbende forbrugsværdier. Radiobaseret fjernaflæsning aktiveres automatisk ved ibrugtagning. 

Techem skal bestilles til kodning, registrering og opstart af fjernaflæste målere. Kan kodes som både retur- og fremløb

Vis mindre…
Tilbage