AP Vario S Puls Koldtvandsmåler

AP Vario S Puls Koldtvandsmåler

Beskrivelse

Driftssikker enkeltstrålet vandmåler med pulsudgang til måling af det individuelle vandforbrug. Måleren er en tørløber - flowdel og tællerværk er adskilt, så tællerværk ikke kommer i kontakt med vandet. Måleenheden vises i kubikmeter med tre decimaler. Måleren kan monteres horisontalt og vertikalt. Tællerværket kan drejes 360°. Vandmåleren kan bruges ved skjulte installationer, og forbruget kan aflæses via eksternt tælleværk, via CTS eller opkobles på energimålerens pulsindgang. Pulsværdien er 10 eller 100 l/Imp. Pulsudgangen er en potentialfri-reed-kontakt. Fjernaflæsning via Puls.

Techem skal bestilles til kodning, registrering og opstart af målere.

Vis mindre…
Tilbage