MK Vario 3 Koldtvandsmåler

MK Vario 3 Koldtvandsmåler

Beskrivelse

Techem garanterer stor målenøjagtighed, selv ved lavt forbrug. Måleren er en tørløber, hvilket vil sige, at flowdel og tællerværk er adskilt, så tællerværk ikke kommer i kontakt med vandet. Måleenheden vises i kubikmeter med tre decimaler, hvilket gør det nemt at se det aktuelle forbrug. Måleren kan monteres horisontalt og vertikalt. Tællerværket kan drejes 360°, hvilket gør den nem at aflæse. Ved reparation eller udskiftning kan aflæsningsdelen nemt udskiftes.

Måleren er en kapselmåler, hvor målerhuset bestilles separat.

Techem skal bestilles til registrering og opstart af målere.

Vis mindre…
Tilbage